Chính trị

Năm thành lập – Chức năng

– Thành lập năm 1995 trên cơ sở tách ra từ phòng Chính trị và Công tác sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

– Là đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác sinh viên của Nhà trường.

Ban lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng: TS Nguyễn Quang Liệu
Phó Trưởng phòng: ThS Phạm Huy Cường

Nhiệm vụ

– Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về công tác sinh viên.

– Triển khai các hoạt động chính trị, hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của Thủ đô và của trường. Triển khai nội dung các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm cho sinh viên. Quản lí sinh viên về các mặt tư tưởng đạo đức, học tập, rèn luyện. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên thông qua đối thoại và các kênh thông tin khác.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nhà trường và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn hoá cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh khác.

– Tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào học, kiểm tra đầu vào và quản lí hồ sơ sinh viên nhập học các hệ.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lí sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lí sinh viên nội, ngoại trú và thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế bảo hiểm thân thể cho sinh viên.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách đối với sinh viên như học bổng, trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn, miễn giảm học phí…

– Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên.

– Thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật sinh viên theo quy định hiện hành.

– Làm tốt công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, trang bị các kĩ năng mềm cho sinh viên. Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo.

Thi đua khen thưởng

Tập thể lao động xuất sắc: năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011.
Bằng khen của : năm 2004, 2005, 2006, 2008, 2009.
Bằng khen của Thủ tướng: năm 2005
Huân chương Lao động hạng Ba: năm 2010