Chúng tôi là chiến sĩ 15/5/2015, Trung đoàn không quân 929, sư đoàn 372

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *