THÔNG BÁO THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2022

Căn cứ Thông tư 51/2022/TT-BQP ngày 16/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội;

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp trân trọng thông báo cho thí sinh ĐỖ VIỆT HOÀNG, sinh ngày 19/01/2004; Số báo danh: 01052159; trú quán: Thanh Mai – Thanh Oai – Hà Nội; lý do không được Nhà trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:

Theo Công văn số 3336/TSQS-NT ngày 28/10/2022 của Ban Tuyển sinh quân sự /Bộ Quốc phòng; Thông báo số 2359/TB-TSQS ngày 31/10/2022 của Hội đồng tuyển sinh quân sự/Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải có đủ điều kiện theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự /Bộ Quốc phòng và có hồ sơ đăng ký xét tuyển hợp lệ (Hồ sơ gồm có: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường); Bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Giấy chứng nhận có dấu đỏ của Sở GD&ĐT); Bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển).

Ngày 07/11/2022, thí sinh ĐỖ VIỆT HOÀNG có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, nhưng hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung của thí sinh không có Bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Giấy chứng nhận có dấu đỏ của Sở GD&ĐT). Theo Quy chế Tuyển sinh của BGD&ĐT, thí sinh ĐỖ VIỆT HOÀNG không đủ điều kiện tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

Vì vậy, Nhà trường thông báo để thí sinh ĐỖ VIỆT HOÀNG và gia đình được biết./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *